Oyunlaştırma çözümleri

Herkesin farkında olduğu üzere geleneksel eğitim yöntemleri yeterince etkili değil. Eğitim ve gelişim uzmanlarının görüşleri de bu yönde. Araştırmalar gösteriyor ki standart bir eğitim modeli ve standart bir sınıf ortamında alınan öğretimin akılda tutunma oranı yüzde 10'dan biraz fazla.

Buna rağmen bazı üniversiteler ve şirketler oyunlaştırma yöntemleri kullanarak eğitim etkinliklerini çok daha verimli etkili hale getirmeyi başardı.Bu başarının nedenlerini iyi anlamak gerekiyor.

Türk internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 60'ı bilgisayar ya da video oyunları oynuyor. Bu sayı yaklaşık 22 milyonu buluyor. Bu oranın yüzde 90'ı 50 yaşın altında. Bu rakamın yüzde 70'i ise kadınlardan oluşuyor. Ülkemizin sosyal medyada geçirdiği zaman ise bizi dünyada birinci sıraya oturtuyor. Tüm bu rakamlar gösteriyor ki halkımız oyun kültürüne fazlasıyla aşina ve bu bir eğitim, iş yönetim aracına dönüşebilir.

Oyunlaştırma yöntemlerini kullanarak iş veriminizi, yönetim etkinizi, eğitimlerinizin akılda kalıcılığını arttırabilirsiniz. Ayrıca oyunlaştırma, bağlılığı arttırır, takımdaşlığı arttırır, insanları bilgiye ulaşmaları için destekler, tahammülü teşvik eder, insanların gelişiminin ve performansının ölçümlenmesine yardımcı olur, geleneksel eğitim tekniklerini zenginleştirir, satış tekniklerinde başarıyı arttırır.