Özel yazılımlar

Özel yazılımlar şirketlerin somut ihtiyaçlarına ya da çözülmesi gereken problemlerine odaklanılan nokta atışı üretilen yazılımlardır.

Şİrketler genellikle ilk tepki olarak hazır yazılımlara yönelirler. Eğer hazır yazılımlar tam olarak çözüm olamıyor ise ancak o zaman özel yazılım gibi bir yatırıma girerler. Özel yazılım bir yatırımdır. Ve her zaman imkanlar yeterli ise mantıklı bir yatırımdır.

Şirketlerin özel yazılım kullanma ihtiyacının kaynağı pek çok neden olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerden biri şirketin iş akışını ve verimliliğini etkileyecek bir problemle karşılaşmasıdır. Kriz anında acil çözümler şirketleri paket çözümlere yöneltir ancak bu spesifik sorunlar için riskli bir hamle olabilir. Sorunlar önceden görülebilirse eğer direkt çözüme odaklanan bir özel yazılım çok daha etkili ve güvenli olacaktır.

Şirketler için özel yazılımlara ihtiyaç duyuran maddeleri özetle şöyle toparlayabiliriz.

Büyümek
Karlılığı yükseltmek
Verimliliği arttırmak
Şirket içi yönetimi tek bir yerden sağlamak
Mobilleşmek
Hızlanmak
Tasarruf yapmak ve maliyetleri düşürmek
Teknolojinin gücünden faydalanmak
Hem şirket içi hem şirket çevresiyle sağlıklı iletişim kurmak

Nikao ekibi sizin için problemlerinizi çözen ya da herhangi bir iş sürecinizi iyileştirip daha verimli hale getiren özel yazılımlar hazırlayabilir. Nikao bu konuda da oldukça tecrübelidir.